Betonfundering in bedrijfspand Winschoten augustus 2015 (update)

Voor Pyroll in Winschoten hebben wij voor de bouwvakvakantie een nieuwe betonfundering gemaakt, waarna de opdrachtgever een machine van de ene naar de andere hal kan verplaatsen om zo ruimte te maken.

Nu zijn we gevraagd om ook voor de drie nieuw te leveren machines een betonfundering incl alle benodigde sparingen en sleuven te maken.

Update oktober: Bij Pyroll in Winschoten zijn wij gevraagd om nu ook de betonfunderingen voor machine 2 en 3 te maken. Wij hebben hier nu maar 2 weken voor, dan worden de nieuwe machines al weer opgebouwd.