Nieuwe schoorstenen op woning Winschoten november 2021

In de Elandhof in Winschoten hebben we twee bestaande schoorstenen gesloopt tot op het pannendak, nieuw lood aangebracht en de schoorstenen opnieuw opgemetseld en gevoegd.