Renovatie schoorstenen Burg. Venemastraat Winschoten oktober 2012

Op de Burgemeester Venemastraat hebben we twee nieuwe schoorstenen in het oude model weer opgemetseld.