Funderingsrenovatie woning Scheemda januari 2017

In Scheemda zijn wij begonnen met een funderingsrenovatie. Bij de bouw en verbouw van deze woning is vergeten de veenlaag af te graven. Door verandering van het grondwaterpeil zakken de muren en de vloeren. Wij slopen de vloeren en binnenmuren eruit en hebben de fundering aan de buitenzijde vrij gegraven. Daarna laten we heipalen slaan waarna we de fundering weer op kunnen bouwen. Wanneer het beton van de nieuwe fundering uitgehard is kunnen we de binnenmuren weer opbouwen en nieuwe vloeren aanbrengen.